ÉTLAP

Képeslapküldés

Iskolai könyvtár

 

BelépésKi olvas minket

Oldalainkat 6 vendég böngészi

Pályázatok
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0254TIOP 1.2.3


"A mi segítségünk az ÚR nevében van, aki az eget és a földet alkotta." |Zsolt 124,8 ()

augusztus 28. csütörtök 8.00-12.00 Tankönyvárusítás a 3-8.évfolyamba járó nem támogatott diákok részére. Kérjük a tankönyvcsomag befizetését igazoló csekkszelvényzt szíveskedjenek magukkal hozni! Aki nem kapott csekket, a helyszínen igényelhet szelvényt, s az összeg befizetése után veheti át tankönyvcsomagját. A többi tanuló szeptember 1-jén az iskolában kapja kézhez a tankönyveit

augusztus 31. vasárnap 17.00 - Tanévnyitó istentisztelet és ünnepség (Gyülekezés az iskola előtt 16:30-tól, ünneplő ruhában)

szeptember 1. hétfő - Első tanítási nap Az alsó tagozatban biztosított az étkezés és a délutáni napközi már az első tanítási napon is. A felső tagozaton azon diákoknak tudunk étkezést (ebédet) biztosítani az első napon, akik legkésőbb a tanévnyitó ünnepségig jelzik igényüket az osztályfőnököknek. Reggeli ügyelet 6:30-tól biztosított!

Az iskolán kívüli délutáni foglalkozásokon (edzések, zeneiskola, művészeti iskolák, stb.) való részvételhez továbbra is szükséges a szülői igazolás előzetes leadása. Az igazolás hiányában a diákok 16.00 óráig az iskola által szervezett foglalkozáson vesznek részt. Az igazolás letölthető augusztus 25-től >>> ITT <<< . Nem megfelelő tanulmányi előrehaladás esetén az iskola visszavonhatja a kérelem engedélyezését és kötelezheti a tanulót a napközis foglalkozáson való részvételre.

 

2014.06.30.-án sikeresen befejeződött az „Zöldközpont” című ST Szentes- DAOP 5.1.2/A-2011/01/5 kódszámú mini projekt a Kiss Bálint Református Általános Iskola kivitelezésében. Az intézmény 1.005.000,- Ft támogatásban részesült.

A városközpont megújításával együtt átalakult a belváros közlekedési rendje ennek hatására csökkent az autós forgalom, miközben a kerékpáros és gyalogos forgalom növekedett. A városközpontban megújultak a közterek, új zöldfelületek lettek kialakítva. A megvalósított cél az volt, hogy különböző programelemekkel népszerűsítsük város lakossága számára a környezettudatos életmód egy-egy elemét, bemutassuk az új városközpont környezettudatos használatának új lehetőségeit.

Reményeink szerint az akciókkal sikerült segítenünk azt, hogy a városközpont megújítása mögött húzódó környezettudatos megfontolások a mindennapi gyakorlattá váljanak a város lakóinak életében.

 • 2014. április 30. szerda 11.00 – Victor András „Környezetvédelem – diákszemmel” Előadás és beszélgetés valósult meg Szentes természeti és épített értékeiről a Koszta József Múzeumban. A programhoz kapcsolódóan az érdeklődő diákok múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt.
 • 2014. május 5. hétfő 14.00 – Környezetvédelmi (szemétgyűjtési) akció volt az Erzsébet téren és a Kurca parton. Szelektív hulladékgyűjtés volt a Kiss Bálint Református Iskola tanulói vezetésével.
 • 2014. május 19. hétfő 14.00 – Környezetvédelmi flashmob volt a Kossuth téren. A zenés előadás részeként a diákok részleteket adtak elő a „Szennyes az óperencia” című gyermek musical-ből, majd szelektív hulladékgyűjtés fontosságát hirdető szórólapokat osztottak a nézők között. Ezt követően szemétgyűjtésre is sor került a megújult városközpontban.
 • 2014. június 5. csütörtök - Ökológiai Lábnyom mérésére került sor a Fehér Ház előtt kialakított új téren. Egy projektor segítségével kivetítőn mindenki megmérhette saját ökológiai lábnyomát. Emellett bemutatásra került, hogy a város ökológiai lábnyoma mennyivel csökkent a városközpont rehabilitációs projektnek köszönhetően. Minden résztvevő újra papírra nyomtatott tanúsítvány kapott a saját ökológiai lábnyomáról. A tanúsítvány tartalmazott egy ajánlást, arról hogy milyen módon csökkenthető a későbbiekben az adott személy ökológiai lábnyoma.

Köszönjük a Kiss Bálint Református Általános Iskola minden dolgozójának önzetlen segítségét, mellyel nagyban hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához.

 

2014.06.30-án sikeresen befejeződött az „Ökumenikus egyházi programsorozat Szentesen” című ST-Szentes-DAOP 5.1.2/A-2011/03/4 kódszámú mini projekt a Kiss Bálint Református Általános Iskola kivitelezésében. Az intézmény 561.110,- Ft támogatásban részesült.

A projekt célja a vallások, felekezetek közötti párbeszéd fejlesztése volt, az egyházi hagyományokra támaszkodó kulturális és közösségi programok (koncertek, előadások, kiállítások) segítségével. A megvalósított programok élénkítették a városban működő egyházi közösségek életét, hozzájárultak a több évszázados hagyományok megőrzéséhez és továbbadásához. A programok színesítették a város közművelődési életét, s a programba bekapcsolódó civil szervezetek kapcsán hozzájárultak a lakosság és a civil szervezetek közötti kapcsolatok erősítéséhez. A pályázat megvalósítása kapcsán arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint minél több esetben helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra.

 • 2014.április 11. kedd 11.00 - Pintér Béla tartott evangéliumi koncert előadást. A 45 perces ökumenikus egyházi könnyűzenei koncerten több mint 200 érdeklődő töltötte meg az iskola dísztermét. A vendégek között jelen voltak más iskolák diákjai, különböző felekezetek képviselői is.
 • 2014. április 27. vasárnap 17.00 - A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanári kórusa és a Szent Anna templom Szkólája adott közös kórushangversenyt a nagypályázat keretében megújult evangélikus templomban 50 érdeklődő előtt.
 • 2014. május 7. szerda 14.30 – Szentes templomai címmel meghirdetésre került Ökumenikus rajzkiállítás megnyitó ünnepsége volt az iskola dísztermében, ahol a szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar adott rövid koncertet. A megnyitó ünnepség keretein belül kerültek kiosztásra a legügyesebb diák alkotók jutalomkönyvei. A kiállítás május 30-ig volt látható. A megnyitón 50 fő vett részt.
 • 2014. május 22. csütörtök 18.00 - Takaró Mihály irodalomtörténész “Száműzött Magyar irodalom” címmel tartott előadást az iskola dísztermében 50 különböző felekezetekhez tartozó érdeklődő előtt. A program szervezésében sokat segített a Szentesi Keresztény Pedagógusok Társasága.
 • 2014. május 30. péntek 8.00 - ifj. Csomós József tartott előadást 150 fiatal részére „Barátság-szerelem” címmel a Református Nagytemplomban.

Köszönjük a Kiss Bálint Református Általános Iskola minden dolgozójának önzetlen segítségét, mellyel nagyban hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghírdetett, "Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" című, HAT-14-01 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott, HAT-14-01-0629 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Kirándulás Tündérországban című pályázatunk az oktatásért felelős miniszter döntése alapján 1 821 600,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázatban foglaltaknak megfelelően 2015. április 11-15. között minden hetedik évfolyamos diák erdélyi körutazáson vehet majd részt. Minden diák 31.908,- Ft támogatásban részesül a pályázat jóvoltából.

 

A 2013/14-es tanévben használt tankönyvek leadásának időpontja (2-8.évfolyam): 2014. június 26. csütörtök 9.00-12.00 13.00-17.00 (régi ének terem a pincében)

Csak a tankönyveket kell leadni, a munkafüzeteket nem! Az a tanuló, aki 2014. július 26-án nem adja le a tanév során használt tankönyveit, köteles az új tankönyvek átvétele előtt a 2013/14-es tanévben használt tankönyvcsomag eredeti árának 100 %-át megtéríteni.

A hatályos törvényi szabályozásoknak megfelelően az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. (2014/2015-ös tanévben az 1. és 2. évfolyam minden tanulója, a 3 – 8 évfolyamosok közül pedig a rászorult diákok köre.)

A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges taneszközöket, a pedagógus kézikönyveket az iskolai hirdetményben megjelölt időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. A tanulóknak és a pedagógusoknak is, a kölcsönzési idő lejártakor (tanév végi utolsó tanítási napon) újszerű állapotban kell visszahoznia a kikölcsönzött példányokat.

Mit nevezünk újszerű állapotú taneszköznek?

 • Csak minimális használtság fedezhető fel rajta
 • A taneszköz lapjai nincsenek meggyűrődve, nem szakadtak
 • Belső lapjaira nincs beleírva, belerajzolva, beledolgozva
 • Külső fedőlapja nincs becsomagolva, felcímkézve (Csak a 2014/15-ös tanévtől)
 • Amennyiben a kölcsönző fél nem a megfelelő állapotban/vagy nem hozza vissza a taneszközt, úgy az eredeti ár 100 %-át köteles befizetni az iskola pénztárába.
 • a következő tanév során szeretné korlátozás nélkül használni a taneszközeit, a szeptemberi első tanítási napon lehetősége van a tankönyvcsomag megvásárlására is. Ha a tanuló az iskola pénztárába befizeti a tankönyvcsomag árának 100%-át, a saját tulajdonává válnak a taneszközei. Az a diák, aki ezt a lehetőséget szeretné választani, erről az osztályfőnöknél kell írásban nyilatkoznia az aktuális tanévet záró napig.

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.

 

Kedves Szülők!

A nyári napközis tábor idén a Klauzál Gábor Általános Iskolában július 1-jétől augusztus közepéig lesz. Kérjük, aki igényli gyermeke számára a napközis tábori férőhelyet, legkésőbb péntek délig jutasson el az iskolatitkárhoz egy igénylő lapot az alábbi információkkal: - a tanuló neve – mettől meddig szeretné igénybe venni – szülői munkáltatói igazolás (az Ön szabadság idejének megjelölésével) – rendszeres nevelési támogatással rendelkezik-e vagy költségtérítéses. Köszönjük!

 

Szentesen, a Dózsa Ház közösségi terében és környékén május 30-án rendezték meg kilenc csapat részvételével a már hagyományos Közbiztonsági Napot.
Az idén a Városi Diákpincében voltak közlekedéssel, drog-prevencióval kapcsolatos ismertetők, majd a Dózsa Házból indulva, 9 állomásból álló akadálypályát kellett teljesíteni.

A csapat tagjai: Pusztai Zoltán, Lantos Csilla, Szabó Krisztina, Szabó Kristóf, Horváth Martin, Jóna Viktória, Lakos Flóra, Csák Gergő,

Felkészítők: Kiss Alfréd, Mihály Ferencné, Baráthné Stefancsik Katalin.


 

A Remény az Állatoknak Állatotthon dolgozói köszönetüket fejezik ki Varga Alexandra és Kókai Angelika tanulóinknak, akik egész tanévben szinte minden hétvégén kint voltak az állatotthon telepén, segítettek az állatok gondozásában.

 

A Magyar Vízilabda Szövetség által megrendezett SuliPóló diákolimpia Tatabányán megrendezett országos döntőjében június 12-én győzött a II. korcsoportos (3-4-5. évfolyam) iskolai csapatunk. (Vecseri Martin, Rébeli-Szabó Benedek, Dömsödi Dalma, Pásztor Milán, Gila Péter, Lantos Lili, Félegyházi-Török János, Tonomár Zoltán) Felkészítőjük: Vidovicsné Szamosi Csilla

 

A Magyar Természettudományi Társulat minden évben Hevesy György Emlékéremmel jutalmazza a természettudományok tanításában legeredményesebb tanárokat. Az idén ebben az elismerésben két kémiatanár részesült, egyikük Horvát József, akinek sokéves munkáját ismerték el ezzel a jeles kitüntetéssel. Az elismerést Egerben a Hevesy György Országos Kémiaverseny döntőjén vehette át.

A kitüntetéshez gratulálunk! 

A versenyt Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola Kémia Tanszékén rendezték. Eredményt a három rész, írásbeli feladatok megoldása, a gyakorlati forduló és a szóbeli, teljesítése után hirdettek. Iskolánkat Veszprémi Zsombor képviselte, aki az erős mezőnyben a XII. helyen végzett.

Eredményéhez gratulálunk!

Felkészítő tanár: Horvát József

 

A verseny országos döntőjét május 24-én Gyulán rendezték.  Iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:

Veszprémi Zsombor I. hely

Bugya Andrea VII. hely

Tóth Brigitta IV. hely

Eredményeikhez gratulálunk!

Felkészítő tanár: Horvát József

 

A Tiszakécskei Országos Református versenyről Márton Bella a mesemondás Arany Fokozatát, Sőrés Vajk a Szépírás Arany fokozatát hozta el.ÂA Magyar Kultúra Napja tiszteletére megrendezett prózamondó versenyen Márton Bella 1. helyezést ért el.

A Szentesi Művelődési Központ által március 15.-e tiszteletére meghirdetett rajzpályázaton Táborosi Ákos 2.b osztályos tanuló korcsoportjában az első helyet szerezte meg.

A művelődési központ ,,Tavasz a természetben" c. rajzpályázatának eredményhirdetésén Remzső Lara, Sőrés Vajk és Nyíri Sára a legkiválóbb alkotások díjazottjainak járó ajándékokat vehették át a verseny szervezőitől.

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete által hirdetett ,a ,,Szívedhez közel" elnevezésű, Anyák- napja és a ,,Születés hete" tiszteletére szervezett rajzpályázaton díjat kapott Nyíri Sára, Nagy Afrodité Napsugár, Sőrés Vajk. Ugyan ezen pályázatra a Szivárvány Műv. Iskola tanulójaként is pályázott négy tanítványunk, akik szintén díjazottak lettek: Remzső Lara, Csákó-Balogh Veronika, Fekete Vanessza Patrícia, Szunyi Lilla.

A Kapocs Egyesület ,,Ébredő természet" című rajzpályázatán osztályunk tanulóinak rajzaival beadott pályamunkánk alapján ,meghívást kaptunk a Petőfi Szálló körüli palánk festésére , annak szebbé, színesebbé tételére, ,,Itt a nyár" címmel, június 6.-ára. Büszkék vagyunk arra, hogy alkotásaik alapján a zsűri méltónak találta azok létrehozóit erre a szép feladatra. Ők: Nagy Afrodité Napsugár, Sőrés Vajk, Remzső Lara, Molnár Rózi, Molnár Balázs, Kocsis Eszter,Balogh Imola, Szunyi Lilla, Drahota -Szabó Dóri,Táborosi Ákos, Kövér- Kis Martin, Sarusi - Kis Maya.

A Koszta József Általános Iskola által hagyományosan megrendezett,,Koszta-festőverseny"-en Remzső Lara korcsoportjában 3. helyezett lett.

Az Országos Nagykőrösi Levelezős Tanulmányi Verseny behívásos döntőjén, Bibliai illusztráció témakörben Sőrés Vajk egész évi munkája és döntős alkotása alapján, korcsoportjában az országos első helyet szerezte meg. Molnár János 2.b osztályos tanuló magyar nyelv és helyesírásból 5.,Kovács Bálint szövegértésből 4. helyezést ért el a nagykőrösi döntőn.

Algyőn ,,Az év madara és fája " témakörben megrendezett megyei természetvédelmi vetélkedőn a Sőrés Vajk 2.b, Bartucz László 3.b, és Csatlós Vencel 4.b osztályos tanulókból álló csapat a 2. helyen végzett.

A Városi helyesírási Versenyen Nyíri Sára 2., Sőrés Vajk 6. helyezettek lettek.

A Megyei helyesírási versenyen Nyíri Sára a hatodik helyen végzett.

A Városi Matematika Versenyen Nyíri Sára az 5., Bugya Renáta a 6. helyet szerezte meg.

Sőrés Vajk a Bibliai történetmondó Verseny Országos gyulai döntőjén 5. helyezést ért el.

Sőrés Vajk a ,,Világ legkedvesebb gyermekorvosai " címmel meghirdetett országos rajzpályázat 3. helyezettjének járó jutalmakat vehette át Budapesten.

Sőrés Vajk a Webtapasz Honlapkészítő Stúdió országos rajzpályázatán 900 pályamunka közül a legjobb tíz alkotás készítői közé kerülve, a pályázat különdíját kapta meg.

A Szivárvány Művészeti Iskola által meghirdetett ,,Hagyomány és család " elnevezésű rajzpályázat legjobb 10 alkotása elkészítői között Sőrés Vajk és Fekete Vanessza Patrícia is díjazott volt.

Büszkék vagyunk a 2. b osztály kötélugrójának, Nyíri Sárának számos megyei és országos dobogós helyezésére, valamint tehetséges úszónk, Mácsai Eszter helyi, megyei és országos érmes sikereire.

Tanítványainknak és felkészítőiknek szívből gratulálunk!

 

NAPTÁR

szeptember 2014
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Események

Nincs esemény

Időkép kamera


Írjon nekünk

Rendszergazda:
Niethammer Zoltán
niethammer@freemail.hu

Fájlszerver

Belépés az iskolai fájlszerverre:

Belső hálózaton
(10Mbps)

Médiatár

Interneten
(1Mbps)

Cselekvő hit

zefir

ez

misi

alap

rakjuk

káté