"Mindent Isten dicsõségére tegyetek!" |1Kor 10,31 () Reggeli áhítat: 17

Kedves Kollégák és Diákok!

Január 22-én ünnepeljük nemzeti himnuszunk (nemzeti imádságunk) születésének évfordulóját. Kölcsey Ferenc 194 évvel ezelőtt, ezen a napon készült el legjelentősebb művével, amelyet Erkel Ferenc 1844-ben zenésített meg. A Himnusz 1903-ban vált törvényileg is a magyar nemzet himnuszává.

Felkérünk minden diákot és nevelőt, hogy csatlakozzanak hozzánk! Január 20-án, pénteken mindannyian emlékezzünk erre az eseményre azzal, hogy az első tanítási órát megelőzően mondjuk el a teljes verset, és énekeljük el a nemzeti himnuszunkat!

A Kiss Bálint Református Általános Iskola nevelőtestülete és tanulói

Képtalálat a következőre: „kölcsey ferenc himnusz”

 

Ebben az évben is megrendezésre kerül az Egyetemes, ökumenikus imahét, amikor minden nap más templomban találkozhatnak a hívők.

A részletes program >>> ITT <<< olvasható. Mindenkit szeretettel várnak az alkalmakra

 

Magyarország megyéi illetve megyeszékhelyei vaktérképes gyakorlásához ajánlok két GeoGebra gyakorlatot.( A névre kattintva elérhető az oldal)

1. Magyarország megyéi

2. Magyarország megyeszékhelyei

 

A Szentesi Művelődési Központ szervezésében kerül sor a Tokácsli Galériában a Szentesi Tárlat című kiállításra. A kiállításon megtekinthetők: Haller Andrea (iskolánk tanítónője), Horváth Sándor, Oltyán Gyula, Sárréti Kriszta és Szabó Mariann munkái.

A kiállítás 2017. január 5-én (csütörtökön) 17 órakor Pólya Sándor és Karikó- Tóth Tibor, iskolánk két tanára nyitotta meg.

A kiállítás megtekinthető január 28-ig, keddtől péntekig 9-13 és 15-17 óráig, szombaton 9-13 óráig.

Egy Szentesi Tárlat - Szentesi Mozaik, 2017. január 6.

Szentesi "Ötök" - A művészet játék... - Városi Visszhang, 2017. január 6.

A 'szentesi ötök' párlata a Galériában - Szentesi Gyors, 2017. január 5.

 

2017. január 10-11-én,

kedden és szerdán

7.30-13 óráig

és

14-16.30 óráig.

 

http://gatherboard-images.s3.amazonaws.com/kauaieventscalendar/2017-lg.jpg

"Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket." (1 Thessz. 3:12)

 

"Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. " (Lukács 2:4-14)

Képtalálat a következőre: „karácsony”

 
“Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.”

Képtalálat a következőre: „advent negyedik vasárnapja”

“A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.” Pilinszky János két idézete
 

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (János evangéliuma 1,9-13.)

AKIK BEFOGADJÁK ŐT

Advent harmadik vasárnapján úgy érezhetjük magunkat, mintha már az ünnep előszobájában lennénk. Egyre több ünnepi fény gyullad ki a házak ablakaiban; karácsonyi varázslatba burkolják magukat az esti utcák; és egyre zsúfoltabbak lesznek mindenütt az ilyenkor szokásos vásárok is.

Csakhogy hiába minden készülődés, ajtók-ablakok, utcák és fák, de még a szív ünnepi hangulatba öltöztetése is; ha a karácsony igazi lényegétől egyre távolabb kerülnek az emberek, ha a testté létel csodájáról egyre kevesebben tudnak.

Így juthattunk el oda, hogy egy újságíró, amikor meghallotta, hogy egy egyházi vezető az ünnep lényegéről beszélt valahol, ezt találta leírni: „A keresztények már a karácsonyt is ki akarják sajátítani maguknak!”.

Igen, nagyon sokan talán már azt sem tudják (talán nekik már nem is tanították), hogy a karácsony egy keresztyén ünnep, ami a Megváltó eljöveteléről, Isten Fiának a megszületéséről szól: az Ige testté lett.

Mi ehhez képest egy ragyogóan feldíszített utca, ház, ablak, vagy karácsonyfa? Vagy ugyan melyik karácsonyi dallam pótolhatná a Betlehem mezején felharsant angyali kórus énekét? Vagy hogyan fogható az értünk halt Élet mérhetetlen szeretete, a mi önző és érdekeken alapuló, hamis és törékeny ragaszkodásunkhoz? Vagy milyen ünnepi fényár lenne fogható a hozzánk eljött világ világosságához? Mindez csak olyan, mintha apróra tört tükördarabkákat próbálnánk a naphoz hasonlítani.

Hogy is mondja a róka a Kishercegnek? „Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”. Az emberek azonban csak rohannak; majd amikor közeledni kezd az ünnep, körülveszik magukat (és elárasztják egymást is) mindenféle csillogó, semmit sem érő kacattal, a lényeget pedig még csak észre sem veszik.

Bővebben...

 

A városi könyvtárhasználati versenyen a következő tanulóink a következő helyezést érték el:

3-4. osztályos korcsoportban
I. helyezés: Biácsi Kristóf és Kovács Balázs 4. osztály
Felkészítő: Almásiné Szaszkó Edit és Analné Koncz Éva

5-6. osztályos korcsoportban
III. helyezés: Kozák Maja és Bakai Petra 6. osztály
Felkészítő: Vanó Éva és Analné Koncz Éva

 

DECEMBER 12-13-án

(hétfő, kedd)

7:30-13:00 óráig

és

14:00 - 16:30 óráig

 

A Szentesi Gyors facebook bejegyzése alapján:

A Vöröskereszt Szentesi Szervezete és a Szentesi Szent Anna Egyházközség az idén december 11-én tartotta meg a már hagyományos jótékony célú Karácsonyi hangversenyét a Szent Anna Templomban. Dr. Homoki Nagy Mária, a város díszpolgára, a SZTE tanszékvezető egyetemi tanára mondott köszöntőt, többek között az ünnepek ünnepéről: szent karácsonyról.

A hangversenyen először három helyi általános iskola (Deák F. Ált. isk.; Kis Bálint Ref. Ált. Isk, és a Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk.) közös kórusa énekelt karácsonyi dallamokat, például Bárdos Lajos, Mozart szerzeményeket. A kórust felkészítette és vezényelte Balogh Ida, Farkas Márta és Nagyné Doba Katalin.

Fellépett a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanári Kórusa is, Farkas Márta vezényletével, Kertész Ákos (ütőhangszer) közreműködésével.

Bővebben...

 

„Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám.” (Zsolt 40, 2)
„De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen.” (Ézs 30, 18)
„Az én Atyám házában sok hajlék van…elmegyek helyet készíteni a számotokra” (Jn 14, 2)

A három igeverset egy szó köti össze: várni. Ezek az igék más tartalommal, más összefüggésben, más korszakban, más helyszínen hangzottak el, de a közös bennük: a várakozás. Az első az ember, a második és a harmadik az Szentháromság Isten várakozásáról szól. Az első kettőben szó szerint olvasható a várakozás szó, a harmadik igében – Jézus szavaiban – pedig rejtetten, de annál erőteljesebben van benne. Óriási dolog, ha valaki tud türelemmel várni ebben a rohanó, hihetetlenül felpörgetett ritmusú világunkban. Várni az Istenre, várni az ő ígéreteire. Várni arra, hogy majd ő közbelép és cselekszik. Várni arra, amit mond, amit kijelent. Várni arra, akit ő küld. Várni Ő magára. (...)

Milyen jó abban a bizonyosságban élni, hogy tudhatjuk: a mi feltámadott Urunk, Jézus Krisztus vár ránk. Azért ment el helyet készíteni, mert azt akarja, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Vár ránk az Isten országában, ahol sok hajlék van. Ezzel az élő reménységgel a szívünkben élhetünk adventben és ünnepelhetünk karácsonykor. Úgy legyen!

Vad Zsigmond (A teljes írás: www. reformatus.hu)

Képtalálat a következőre: „advent harmadik vasárnapja”

 

NAPTÁR

szeptember 2017
H K SZ CS P SZ V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Időkép kamera


Írjon nekünk

Rendszergazda:
Niethammer Zoltán
niethammer@freemail.hu

vagy


Digitális gyerekvilág

Fájlszerver

Belépés az iskolai fájlszerverre:

Belső hálózaton
(10Mbps)

Médiatár

Interneten
(1Mbps)

Cselekvő hitzefir

ez

misi

alap


rakjuk

káté