"Én vagyok az az élõ kenyér, amely a mennybõl szállt le." |Jn 6,51 ()

Különös közzétételi lista (2013/14-es tanév) frissítve: 2013.09.03.

Iskolai tanév helyi rendje

Első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek

Az első félév utolsó napja: 2013. január 17. péntek

Őszi szünet: 2013. október 26 - november 3 (szombat - vasárnap) 9 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: október 25. (péntek), első tanítási nap a szünet után: november 4. (hétfő).

Ingyenes tankönyvigénylési lapok leadási határideje: november 29. péntek

Letöltés: doc

Téli szünet: 2013. december 22 - 2014. január 5 (vasárnap - vasárnap) 15 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2013. december 21. (szombat), első tanítási nap a szünet után:
2014. január 6. (hétfő)

Középiskolai jelentkezési lapok leadása: 2014. február 14. péntek

Tavaszi szünet: 2014. április 17 - április 22 (csütörtök - kedd) 6 nap
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: április 16. (szerda), első tanítási nap a szünet után: április 23. (szerda).

Országos kompetenciamérés: 2014. május 28. szerda

Farsang: 2014.

Záróvizsga (8.évfolyam):

2014. május 12-15. Záróvizsga – írásbeli napok,

2014. június 2. Záróvizsga – szóbeli nap

Nemzetközi alkalom:

2014. április 26-30. Határtalanul (7.évfolyam – Erdély)

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Státusz

tanári szak

szakvizsga

tanítói spec. koll.

igazgató, középiskolai tanár

földrajz, rajz, katechéta

közoktatás-vezető, médiaismeretek


Igazgatóhelyettes, középiskolai tanár

angol,magyar, orosz

pedagógiai értékelés


alsós humán munkaközösségvezető, tanító


drámapedagógia


alsós reál munkaközösségvezető, tanító
felsős humán munkaközösségvezető, középiskolai tanár

magyar, történelem, honismeret

néptáncoktató


felsős reál munkaközösségvezető,tanár,

matematika,német,orosz

közoktatás-vezető


hittan munkaközösségvezető,

tanító - hitoktató

katechéta


testnevelés

osztályfőnöki munkaközösségvezető, tanár

biológia, földrajz, testnevelésfejlesztő pedagógus

gyógypedagógushitoktató

katechétaközépiskolai tanár

fizika – kémia,

mérés és értékelés


középiskolai tanár

magyar, történelem

tehetségfejlesztő


református hitoktató

református hitoktató, lelkésztanár

magyar,történelemtanár

magyar, énektanár

magyar, könyvtár, informatika, franciatanár

angoltanár

technikatanár

matematika, fizikatanár

magyar, történelem honismerettanár

testnevelés, földrajztanár, ifjúságvédelmi fel.

technika

ifjúságvédelem


tanár, rendszergazda

informatikatanítóorigami

tanítóorosz

tanító


fejlesztő pedagógia


tanítótestnevelés

tanítóbáb

tanítótestnevelés

tanítóvizuális nevelés

tanítótermészetismeret

tanítórajz - könyvtár

tanító


mentálhygiénia, drámapedagógia

könyvtár

tanítótestnevelés

tanító


gyógytestnevelő

magyar

tanítóúszásoktatás

tanító


tehetség- és minőségfejlesztő

báb

tanító


mentálhygiénia


tanítótestnevelés - informatika

tanító (GYES)

katechéta

ének-zene

ember és társadalom

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

gazdasági vezető

közgazdász, egyetem

könyvelő

közgazdász, főiskola

iskolatitkár

közgazdasági szakközépiskola

takarító

szakközépiskola

takarító

szakközépiskola

konyhai dolgozó

általános iskola

takarító

szakközépiskola

hivatalsegéd

szakközépiskola

konyhai dolgozó

általános iskola

karbantartó

szakközépiskola

takarító

szakközépiskola

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve (egy tanév késéssel kapunk friss eredményt!)szövegértés

matematikai logika

tanév

évfolyam

iskolai eredmény

országos átlag

iskolai eredmény

országos átlag

2011/12
6.
152014721536
1489
8.
1702
1567
1721
1612
2010/11 6. 1523 1465 1540 1486
8. 1645 1577 1702 1601
2009/10 6. 1639 1498 1593 1483
8. 1666 1583 1680 1622
2008/09 6. 579 513 579 489
8. 560 502 553 484

2007/08

6.

589

519

593

499

8.

566

506

577

497

2006/07

6.

8.

492

497

482

491

2005/06

6.

8.

455

497

422

494

2003/04

4.

39

36

72

58

6.

14

22

68

52

8.

30

40

57

57

2002/03

6.

50

51

38

41

8.

38

39Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév

Összlétszám / évismétlők

Arány (%)

2006/07

429/20,4

2007/08

426/4

0,9

2008/09

429/4

0,9

2009/10

431/2

0,4

2010/11 427/1 0,2
2011/12 443/2 0,4
2012/13 449/3 0,6

Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

A középiskolák egy részétől nem kapunk visszajelzést, általánosságban elmondható, hogy minden diákunk továbbtanul, minimális a középiskolát be nem fejezők száma, a többségük a választott iskolatípusnak megfelelő eredményt produkál: gimnáziumok nagyon jó, szakközépiskolák jó, szakmunkásképző közepes-gyenge átlagok.

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök

Sportkörök

drámajáték kör

szereteszolgálati csoport, KIE

énekkar

informatika

kémia-fizika

kis nyelvész

matematika

rajz

futball,

kézilabda

röplabda

kosárlabda

tenisz, minitenisz

torna

túracsoport

ugrálókötél

úszás

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott olvasmány, gyakorlófeladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél.

5-8. évfolyam

A házi feladatok mennyiségét a szaktanárok határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, mint amikor tanítási nap következne.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe és súlya

a házi dolgozat (zöld jegy) és az írásbeli vagy szóbeli felelet (kék jegy) a tanuló tudásának, megszerzett ismereteinek folyamatos felmérését szolgáló értékelés – minősítése tantárgyi jegynek számít

 • témazáró dolgozat - a tantárgyi témaegységet lezáró összegző mérés a tanítási folyamat végén, az erre adott osztályzat kiemelt súllyal (2x) szerepel a félévi és év végi osztályzat megállapításánál. (piros jegy)
 • tesztek – osztályzattal nem értékelt felmérő forma, a minősítést a %-ban kifejezett eredmény jelzi.

Az iskolai beszámoltatások formája

 • házi dolgozat
 • írásbeli felelet (kisdolgozat)
 • témazáró dolgozat
 • tudásszint- és képességmérő teszt

Az írásbeli beszámoltatások rendje

 • a házi dolgozat megírásának időpontját, elkészítésének szempontjait a szaktanár határozza meg,
 • írásbeli feleletet (kisdolgozatot) a tanórákon írathat a nevelő,
 • témazáró dolgozat – a tananyag témaegységének zárásaként, a tanmenethez igazodva íratható,
 • tesztlap az éves munkatervben rögzített évfolyamokon a félévek zárása előtt íratható.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai

 • a házi dolgozat gyakoriságát és mennyiségét a szaktanár határozhatja meg,
 • a házi dolgozat elkészítésére legalább 2 hét időtartamot kell biztosítani,
 • írásbeli felelet (kisdolgozat) előzetes bejelentés nélkül is megíratható,
 • témazáró dolgozat csak a témaegység tanórai összefoglalása után, előre bejelentett időpontban íratható, (Egy napon legfeljebb két témazáróra kerülhet sor)
 • tudásszint- és képességmérő teszteket csak az évvégi, félévi ismétléseket vagy összefoglalást követően előre bejelentett időpontban lehet megíratni,
 • a kompetenciamérések megírásának időpontját előre be kell jelenteni.

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban (2013/14-es tanév - 2013. szeptember 3-i állapot)

Osztály megnevezése

Osztálylétszám

1.a

27

1.b

28

2.a

28

2.b

26

3.a

25

3.b

27

4.a

26

4.b

26+1

5.a

28

5.b

31

6.a

29

6.b

28+1

7.a

23+1

7.b

27+1

8.a

29

8.b

27+1

Összesen:

434+5 magántanuló


Módosítás: (2013. Szeptember 23. Hétfő, 11:14)

 

NAPTÁR

szeptember 2015
H K SZ CS P SZ V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Események

szept. 06 - 10:00
Istentisztelet (Nagytemplom)
szept. 08 - 17:00
Bibliaóra
szept. 13 - 10:00
Istentisztelet (Nagytemplom)

Időkép kamera


Írjon nekünk

Rendszergazda:
Niethammer Zoltán
niethammer@freemail.hu

vagy

Fájlszerver

Belépés az iskolai fájlszerverre:

Belső hálózaton
(10Mbps)

Médiatár

Interneten
(1Mbps)

Cselekvő hit

zefir

ez

misi

alap

rakjuk

káté