"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek." |Ján 14,1 () 

Az õsi iskola krónikája

(1700 - 1803)

Az õsi iskola körülbelül a mai járásbiróság helyén állt, ahol már 1700-ban volt tanítás. Az iskolát a református egyház tartotta fenn. Az elsõ iskolamester, - akinek a neve a leírásokból ismert - Némedi Mihály. A tanulók létszámára vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.

Kiss Bálint prédikátor históriájában az alábbiakat olvashatjuk:

"Nemcsak a gyermekifjak, de közép, sõt õsz, élemedett korú emberek is látogatták az iskolát, hogy magukat a bölcsességben és tudományokban neveljék és az éneklésben gyakorolják."

1748-ban az akkori protestánsokat sújtó rendeletek miatt az iskola épületét átadják a katolikusoknak, és ideiglenesen a mai iskola helyén levo városháza épületébe költöznek.
A református elemi iskola évtizedei
(1803 - 1929)

1803-ban új iskola építését kezdik meg. Az alapkõbe vésett üregbe emlékként ólomtáblát helyeznek. A képen is látható épület 125 évig áll. 1854-ben a magyar kormány, rendeletet bocsát ki a vasárnapi, vagy ismétlõ iskola megszervezésére. 1861-ben "iskolai bizottmány" alakul, feladata az iskola felügyelete. A bizottmány tagjai elsõsorban a tanulók iskolai munkáját, a tanítók felkészülését, az iskolakötelesek beiratkozását, az iskolalátogatást és az iskola tisztaságát ellenõrzik.

1881-ig marad fenn az a szokás, hogy a fütõanyagot az iskoláztató szülõk adják. A gazdagabbak 1-2 kocsi szalmát, rõzsét, a szegényebbek 10 - 20 kéve szalmát visznek.1881-ben alkalmaznak elõször takarítót a tantermek takarítására. 1883-ban már hat osztályos az iskola, de amíg az elsõ osztály létszáma 300 fõ, addig a legfelsõ évfolyamba csak 15 - 20 tanuló iratkozik be. 1887-ben szóba kerül, hogy igazgatót állítanak az iskola vezetésére, erre azonban csak 1906-ban kerül sor. Különválasztják a fiú- és leányoktatást a vezetés területén is. Igazgatók: Papp Antal és Papp Lajos. Iskoláséveit itt töltötte Kristó Nagy István is. Az iskola épülete a század elején már szükösnek bizonyul.

A századelõtõl a rendszerváltozásig
(1929 - 1990)

A fejlõdõ városban az elavult iskola újjáépítése fontos feladattá vált. Az egyház vezetõinek egy csoportja a régi épület kibõvítését javasolja. Az egyház azonban államsegélyt csak új épület felépítése esetén kap. Az új iskola költségvetése 280.000 pengõ. "A formájára nézve ékes, a bennlakókra nézve egészséges" iskola alapkövét 1928. október 31-én, a reformáció napján helyezték el. Az építkezés gyors ütemben folyik, a bokrétaünnepélyt már ez év karácsonyán megtartják. A kész épületet 1929. október 31-én adják át. A tanulók a tanítás elõtt a templomba vonultak, majd ima után a tanítás hittan órával kezdõdik. A hittant és az egyházi énekeket a tanítók tanítják. Szakos oktatás, felmenõ rendszer nincs. A II. világháború alatt a tanítás színvonala állandóan csökken. A tanítók katonai szolgálatot teljesítenek, a helyettesek pedig nem rendelkeznek megfelelõ tanítási tapasztalattal. A tanulók életkörülményei is egyre nehezebbek. A németek katonai szükségszállást rendeznek be az épületben. 1948. június 16-án az országgyülés elfogadta az államosításról szóló törvényt. Az iskola 1961-tol ismét koedukálttá válik. 16 tanteremben 26 nevelõ irányítása mellett tanul 638 tanuló. Annak ellenére, hogy az épület szüknek bizonyul, az iskola mégis terjeszkedik. Ezekben az években szakmunkásképzés is folyik az iskola falain belül. A 60-as, 70-es évek az iskola életében is továbblépést jelentenek. Az épületen belül is lesz víz, elkészül a központi fütés rendszere, az udvar betontakarót kap.
Államiból újra református. A jelenkor

(1990 -

Az iskolát a szentesi református egyházközségek 1991-ben igényelték vissza, s 1993. júniusában meg is történt a tulajdonosváltozás. Ebben az évben készült el az új tornaterem is, emeletén 4 új tanteremmel. A tantestület tagjaihoz az u.n. testvéri üzenetben szóltak a lelkipásztorok az iskola fenntartóváltozása kapcsán. Az elsõ évek kezdeti bizonytalansága után, az iskola vezetésében történt változások hatására az iskola látványos eredményeket elérve fejlõdésnek indult. Folyamatosan növekvõ tanulólétszám, versenysikerek, kiemelkedõ sporteredmények mutatják az intézmény mindennapjaiban is megmutatkozó felpezsdülést. Az iskola önerõbõl informatika szaktantermet hozott létre, Internet kapcsolattal. Megújult az iskola külsõ és belsõ képe. VHS videokamerák segítik az iskola új profilját jelentõ drámapedagógia és médiakultúra oktatását.

1999 õszétõl a tehetséggondozás fejlesztése vált kiemelt feladattá. A Suli-Net pályázat eredményként bérelt vonalon állandó internet hozzáférés és nagy teljesítményü szerver segíti a világhálós kapcsolattartást. 2000 nyarán felújítottuk az iskolai ebédlõt. Folyamatosan zajlik az osztály- és szaktantermek korszerüsítése és a bútorok cseréje. 2002 tavaszán játszótér avatására kerül sor az iskolai Alapítvány jóvoltából. 2003  januárjában vadonatúj, korszerü táblákat kapott minden alsós osztály. Nyáron megújult az iskola udvar, megszépült a hátsó lépcsõház. 2004 elejére készült el a pincében az új ének-zene szaktanterem. 2004 márciusában vehették birtokba a testedzés hivei az iskolai konditermet. Korszerüsödött a földszinti fiú wc is. 2005-ben a folyamatosan növekvõ tanulólétszám miatt nagy beruházásba kezdett az iskola, az egész nyár építkezéssel telt el, melynek eredményeképpen 2005. november 14-én Nagy László egyházkerületi fõjegyzõ avathatta fel az új tetõtérbeépítéssel létrejött szárnyat. Két tanterem és két csoportszoba illetve a hozzájuk tartozó vizesblokkok segítik az oktatást. Mindezek mellett korszerûsödött a földszinti leány WC is. A pincében lévõ folyosó és öltözõk is újra lettek festve. Az iskolai könyvtárban három, állandó internet eléréssel rendelkezõ gép segiti diákjaink kutató munkáját. 2006. áprilisában érkezett a hír: az iskola 18 millió forintot nyert a HEFOP 3.1.3. pályázaton, melynek során többek között 5 milliós értékben interaktív táblák, laptopok, projektorok segítik majd az oktatást.

S a jövõ még elõttünk áll...

Módosítás: (2010. November 15. Hétfő, 09:36)

 

NAPTÁR

január 2018
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Események

Nincs esemény

Időkép kamera


Írjon nekünk

Rendszergazda:
Niethammer Zoltán
niethammer@freemail.hu

vagy


Digitális gyerekvilág

Fájlszerver

Belépés az iskolai fájlszerverre:

Belső hálózaton
(10Mbps)

Médiatár

Interneten
(1Mbps)

Cselekvő hitzefir

ez

misi

alap


rakjuk

káté